IP Telefon Santralleri

PBX Çözümler Kurum içi kullanılan telefon santrallerine genel olarak PBX (Private Branch Exchange) denir. PBX, müşterinin sahibi olduğu ve yönetimini yaptığı telefon santralidir.

Organizasyonun içindeki dahili görüşmeleri ve organizasyonun dış dünya ile harici görüşmelerini anahtarlayan ve yönlendiren sistemlerdir. Bu özelliği nedeni ile firma dahilinde çalışanlara hangi ölçüde arama yetkisi verilebileceği ayarlanabiliyor.PBX ile bütün görüşmeleri yönetebilmekle beraber kurumun ihtiyaç duyabileceği konferans , tekrar arama , yönlendirme ve çağrı alma gibi niteliklere sahip bulunmaktadır. Bu özellikler için normalde telefon şirketine ücret ödenirken, firmalar bu avantajları PBX ile ücretsiz çözebilmektedir.
IP Telefon
IP Telefonu, bir IP veri ağını, tek bir ses ve veri ağı üzerinden tüm şirket çapında sesli iletişim sağlamak için kullanır.
Veri, ses ve görüntülü iletişim servislerinin tek bir ağ üzerinde bu şekilde birleştirilmesi beraberinde kuruluş maliyetlerinin düşmesi, destek ve konfigürasyon prosedürlerinin basitleşmesi ve uzak sitelerin ve şubelerin kuruluş ağının imkanlarına daha yüksek oranda entegre olması gibi faydaları getirmektedir.

Tümleşik İletişim Çözümleri
Telefon geçmişte olduğu gibi günümüzde de en yaygın ve etkin iletişim yöntemidir. Fakat geleneksel telefon sistemleri sınırlı yetenekleri nedeniyle çalışan verimliliğini artıramamakta, hatta kuruma bir maliyet ve zaman kaybı yükü getirmektedir. Bunlara ilave olarak bütünleşik mesajlaşma sistemleri sayesinde telefondan veya bilgisayardan sesli mesaj, e-posta ve faks gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Böylece santral operatörlerinin yükü hafifleyip verimi artarken ofiste olmayan personel de telefonlarına bırakılan sesli postaları ister elektronik postalarında, isterlerse bulundukları yerdeki telefondan dinleyebilirler.