Data Yapısal Kablolama

Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır.

Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır. Bir binanın tüm kontrol ve haberleşme sinyallerinin analog ve dijital olarak iletimi için yapılan tüm kablolama aktif ve pasif cihazlarından oluşur. Kullanılacak yapısal kablolama sistemi protokol bağımsız ve gelecekte oluşacak yeni standartlar için gerekli şartları sağlamalıdır. AppleTaik Networks, AppleTaik Networks, FDDI TP-PMD, ATM, Token Ring Fiber to the Desktop, IBM Systems 3X i AS400, RS232, 100BASE-T, 10BASE-T, IBM 3270, Terminal Server protokollerini desteklemelidir.

YAPISAL KABLOLAMA ÇEŞITLERİ NELERDİR?
1. Backbone Kablolama nedir?
Backbone veya vertical (dikey) kablolama da ana bir kablo ve bunun üzerinden bir ağaç gibi dağılan taşıyıcı kablo hatlarından oluşur. Genellikle haberleşme dikey olarak kattan kata yapılır. Tüm trafiği backbone taşır. Genelde bu İş için fiber-optik kablo tercih edilmektedir. Fiber-optik kablo hata oranı düşük, dış ortamdan etkilenmeyen iyi bir data yolu oluşturur.

2. Hortizonal (yatay) kablolama nedir?

Yatay kablolama hem yatay hem dikey hatlardan oluşabilir. Yatay kablolama terminal ile merkez nokta kabul edilen dağıtım merkezleri arasında yatay kablo çekilmesi ile oluşturulur. Modem ofislerde çok kullanılan bir kablolama türüdür.

YAPISAL KABLOLAMA HANGİ ÜRÜNLERİ İÇERİR ?
Yapısal kablolama ekipmanları üreten firmaların bu kategorilere ve tüm endüstri standartlarına uygun, bağımsız laboratuarlardan sertifikalı, yaklaşık dört bin çeşit ürün ile Shielded (korumalı-FTP, SFTP), Unshielded (korumasız-UTP) ve Fiber Optik çözümleri bulunmaktadır. Ürünler içinde, aktif (hub, star switches.. vs.) ve pasif ( kablo, konnektör, priz, patch panel… vs.) network ürünleri, raf ve kabinler, kablo taşıyıcıları ve rafları ile elektriksel koruma (UPS) içermektedir.

YAPISAL KABLOLAMA ÜRÜNLERİ NELERDİR?
UTP (Unshlelded Twisted Pair): Bu kablo aynı kablo yatağı içinde birleşmiş dört adet bükümlü tel çiftinden oluşur. UTP kablolarda, en yükseği Kategori-5 (Cat-5) olmak üzere çeşitli kategoriler vardır. Kategori-3 16Mhz hızı, Kategori-4 20MHz hızı, Kategori-5 ise 100 MHz hızı taşır. Günümüzde artık Cat–6 ve Cat–7 standartlarında ürünlere de network pazarına sunulmaktadır

STP (Shielded Twisted Pair): Bükümlü tel çiftleri çevresinde ve tel çiftinin tamamının etrafı metalik ekranlama (shield) ile sanırlıdır. Metalik ekranlama kablodan gürültüyü uzaklaştırır ve etkilerini azaltır. 10 MHz, 16 MHz, 100 Mhz hızında haberleşmeyi desteklemektedir.

Koaksiyonel kablo: Bu kablo türü adını, aynı merkezi eksene yerleştirilmiş iki iletkenin konumundan alır. Koaksiyonel kablo, bakır iletkenin etrafına sarılmış yalıtım maddesi ve yalıtım maddesinin etrafında bir iletken kanaldan oluşur. Dış kanal iletkeni ekranlama görevi görür ve kabloyu dış elektriksel akımlara karşı korurken, kablodan da elektrik sinyalleri yayılmasına engel olur.

Fiber optik kablo: İletişim teknolojisinin en büyük gelişmelerinden birisi olan fiber optik kablolar, gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır. Optik fiber, insan saçının teli kadar ince bir cam teldir ve lazerden saçılan ışın darbeleri (pulse) ile bilgiyi iletmek amacıyla tasarlanmıştır. Fiber optik kablo ile oluşturulmuş ağlar, kablo içinde kontrol dışı bir saplama yapıldığında, sinyalin kuvveti değiştiğinden kolaylıkla saptanacaktır. Bu nedenle çok sıkı güvenlik gerektiren ortamlar için ideal bir malzeme niteliğindedir

YAPISAL KABLOLAMA YAPILIRKEN HANGİ TESTLERDEN GEÇMELİDİR?

  • 1.Kablolama: Yapısal kablolama yapılırken kullanılan kablolar ve kanallar uzunluk limitlerine, bağlantı ve bükümlere, data kablolarının enerji hatları yanından geçmemesine, olası yangın tehlikesi için önlemler alınmasına ve kabloların ezilmemesi gibi faktörlere dikkat edilerek kablolama yapılmalıdır.
  • 2.Sonlandırma: Kullanılan konnektörler, data prizleri standartlara uygun olmalıdır. Sonlandırma işlemi sırasında yapılan işlemler ileride doğabilecek problemlere neden olmamalıdır. Ayrıca kablo konnektör kayıplarının en az olması için gereken bağlantı şekil uygulanmalıdır.
  • 3.Topraklama: Kurulan sistemin dış manyetik alanlardan etkilenmemesi için topraklama gerekli standartlarda yapılmalıdır. Eğer STP kablo kullanıyorsa STP dağıtım panelleri direkt topraklanmalıdır.
  • 4.Etiketleme: Dağıtım panelleri, kablolar ve prizler etiketlenerek ağın topolojisi oluşturulmalıdır.
  • 5.Onay Testi: Tüm kablolama işlemi bittikten sonra test cihazları ile EIA/TIA standart uyum testleri yapılmalıdır. Tüm uçlar tek tek karakteristik değerleri belirlenmeli ve uymayan uçlar tekrar incelenerek standartlara uygun duruma getirilmelidir.
  • 6.Kabinler ve çerçeveler: Kullanılan kabinler monte edilirken. data ve enerji hatları için gereken bağlantı standartlarına uyulmalıdır.