IP Kamera Mekan Keşif

CCTV kameraların istenilen amaca yönelik çalışabilmesi için montaj özellikleri de kamera özellikleri kadar önemlidir. Yanlış yere monte edilen bir kamera teknik özelliklerini uygulamaya geçiremez. Örneğin kapı açıldığında görüş açısı daralan ya da tamamen kapanan bir kamera teknik özellikleri ne olursa olsun kapı açıldığı anda işlevsizdir ya da alçak tavanlı bir işletmenin tavanına yerleştirilen kutu kamera olası bir tehlike anında zanlının uzanma mesafesinde olacağından ve tavana ayağı ile bağlı olduğundan çok kolay devre dışı bırakılacaktır.

CCTV kamera(lar) monte edilmeden önce toparlanması gereken teknik ve genel çok fazla bilgi var; bu bilgiler mekan keşfi yapılarak CCTV kamera ile izlenilecek alana uyarlanmalıdır.
Mekan keşfinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

1. Görüntülenmek istenen alanın planını çıkarın
– Daha öne müşteriden hangi kısımları izlemek, hangi ana noktaları görmek istediğine dair anılan bilgi doğrultusunda kamera izlenilecek alan mesafelerini ölçün.

İzlenilecek obje ile kamera arasındaki mesafeyi öğrendikten sonra ne kadar detay için hangi lensi kullanmanız gerektiğini küçük bir işlemle anlayabilirsiniz. Böylelikle kameranın beklenileni vermesi için en önemli adımlardan birini atmış olursunuz. Müşteriye farklı kameralarla alınan görüntüler gösterilerek istenilen görüntünün hangi kalitede ve detayda olduğu konusunda anlaşmaya net olarak varılır.

Örneğin Şekil 1’deki odada görüntülenecek en önemli kısmın dosyaların yer aldığı dolap olduğunu düşünüyorsunuz ve bu dolaptaki dosyaları yakından görebilmek istiyorsunuz. Yaptığınız küçük ölçüm ve hesaplamalardan sonraki verileriniz şu şekilde:
dolap ile kamera arasındaki mesafe =  7,5 m
Böylelikle lensinizin görüş açısına karar verebilirsiniz.

 Görüntülenmek istenen alanın yerleşim şeklinin önemli öğelerini planınızda belirtin
Kamera yerleştirilecek alanın şekli özellikle yerleştirilmesi gereken kamera açısından ve kamera yerlerine net karar verebilmek için önemlidir. Bu nedenle her mekan keşfinin bir planı çıkarılmalı, deneyim ya da görsel zeka gibi dayanıksız ölçümlerle değil, kağıt üzerinde farklı denemeler yaparak en doğru yerleşime karar verilmeli. Örneğin L şeklindeki bir alanın tamamını görüntülemek istiyorsanız bunu tek kamerayla yapabilirsiniz belki ama L’nin bir ucunda bir kasa olduğunu not almıştınız, böyle bir durumda ikinci kamera ihtiyacınızı net olarak görürsünüz.

Şekil 4’te krokisi görünen bu odanın tamamını görüntülemek istiyorsunuz, kapının yanında bir kasa olduğunu, kasanın ne görünümüne ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Kullanmanız gereken kamera çeşidi ve sayısı kasanın oradaki varlığından doğrudan etkileniyor.

 2. Kameranın yerleştirileceği yüksekliğe dikkat edilmeli ve tehlikeler göz önünde bulundurularak kamera seçiminde doğru karar verilmeli. Kameralar çok alçağa yerleştirilmemeli, ulaşmak mümkün değil gibi görülse de kapatıcı sprey boya vs. kamerayı işlevsiz kılabilir.

-Kamerayı belli bir yükseklikten düşük seviyeye kurmak zorunda kalırsanız kutu kamera gibi ayaklarından kolayca kırılabilen bir tür yerine dome kamera tercih edilebilir. Böylece kameranın tahrip edilebilme olasılığı düşürülmüş olur.

3. Kontrol odasının yeri ve koşulları ayarlanmalı. Güvenli ve sağlıklı bir izleme için kontrol odasının yerine ve özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir.

Kontrol odasının yeri bakılması gereken öncelikli özelliktir: kamera kablolarının ulaşmasını kolay olduğu olduğu, merkezi, elektronik aletler için gerekli ortam koşullarını (ısı,nem…) sağlayabilecek şekilde yalıtılmış bir oda olmalıdır.
Fakat dezavantajları da göz önünde bulundurmak gerekir; pencere demek beraberinde ekranda ışık yansıması, yüksek sıcaklık, aşırı gürültü… riski demektir.

En önemli özelliklerden biri de kontrol odasının işlevinden de anlaşılacağı üzere ışıklandırmadır; ekranda yansıma yapmayacak ve göz yormayacak ışıklar tercih edilmeli, örneğin floresanlar son tercih edilecek alternatif olmalı. Genel araştırmaya göre güvenlik görevlileri izleme odalarında en rahat ve uzun süre izlenebilirliğe olağan veren ışık miktarı olarak loş ışığı, hatta kimi zaman karanlık ortamı tercih ettiklerini belirtiyorlar. Oda cihazların kümelenmiş, kontrol edilmesi zor şekilde durmalarına engel olacak büyülükte olmalı.

4.Kamera görüntüleri izleyici / izleyicilerin algılayabileceği şekilde yerleştirilmeli.

Bu hususta iki şeye dikkat etmek gerekir: görüş doğrultusu ve görüş açısı. Ekranlar ve görüntüler, güvenlik görevlisinin oturmasını planladığınız yerde hangi doğrultuda ne kadar geniş açılı akran görüntü alabileceği göz önünde bulundurularak yerleştirilmeli.

Güvenlik görevlisinin klavye, Mouse, joystick gibi ek araçlar kullanması gereken durumlar olabilir; bu araçlar ve kimi evraklar göz önünde bulundurularak kontrol odasında, güvenlik görevlisinin oturma konumunun önünde bir denetim masası olması gerekebilir.

Kameraların görüntüleri algılarken yansıyan ışıktan yaralandığını bilmeniz gerekir. Özellikle CCTV kameraları seçerken ve yerleştirirken en önemli etken ışıktır diyebiliriz. 

Öncelikle mekanın aydınlanmasına uygun kamera seçilmelidir:
Eğer ışık seviyesi sabit ve daima aydınlık bir ortamda çalışıyorsa sabit irisli kameralar tercih edilebilir. Bu maliyeti düşürecektir.
Karanlık görüntüleme için kamera harici aksesuar kullanılabileceği gibi bu şartlara uygun kameralar da kullanılabilir; kamerayı ışık şartlarına göre seçmek maliyet açısından da kullanım açısında da makuldür.
Ortam ışık şiddetini ölçmek için Lüksmetre kullanılabilir. Işık şartlarına göre seçilebilecek kamera çeşitlerini yaklaşık değerler çerçevesinde belirtecek olursak; Birkaç pencereli bir koridor gibi yoğun ışığın da gölgenin de bulunduğu alanlar olup olmadığını kontrol edin; bu alanları görüntülemek için WDR kameraları tercih edip görüntü kaybını minimuma indirebilirsiniz.
Güneşin doğuş yönünü, araba farlarını, sokak aydınlatmalarını, floresan lambaların altlarını ve benzeri yüksek ışık ihtimallerini göz önünde bulundurarak kameraları bu alanlara diret bakacak şekilde monte etmekten kaçınınız. (bkz. Tablo 1)

5. Montaj tipine karar verilmesi

Montaj yapılacak noktalara yaklaşık olarak karar verdikten sonra buraya hangi tip montajın gerektiğine karar verilir ve buna uygun ekipmanlar kullanılır; duvar montajı, tavan montajı gibi. Yapılacak montajla ilgili bir sorun olup olmadığına karar verilip eğer var ise ona uygun montaj aparatı kullanılmalı; yüzey düz değilse, kablo duvarın dışından çekilmek zorundaysa vs.

6. Kameralara ve yerleşimlerine karar verdikten sonra ekstra koruma ünitesi gerekip gerekmediğine karar verilmeli

Kameranın çalışma şartları düşünülere kamera görüntüsüne zara vererek güvenliği bozacak durumlar için önlem alınmalı. Örneğin; aşırı rüzgarlı durumlar için direğin titreşiminin miktarı göz önünde bulundurulmalı ve gerekiyor ise destek sağlanmalı ya da başka yer seçilmeli, çok sıcak-çok soğuk hava şartları için ısıtıcı-soğutucu temin edilmeli, IP derecesi eğer gerektiriyorsa yağmur-nem koruması sağlanmalı…

7. Güvenli bir çalışma ortamı, ekonomi ve sağlıklı bir görüntü için kablo seçiminin doğru yapılması gerekir.

Kamera Kablosu
Kameralarda temiz ses ve görüntü iletimi için kablolamanın koaksiyel kablolar

 

veya fiber optik kablolarla  yapılması gerekir. Dış mekan kullanımlarında metal ya da ağır şartlara dayanıklı kanallar kullanılmalı ve topraklama ihmal edilmemelidir.

CCTV sistemlerinde kullanılacak koaksiyel kablo çeşitlerini yaklaşık değerlerle şöyle sıralayabiliriz; (bkz. Tablo 2)
*Kablolar güvenlik için PVC boruların içinden geçirilmeli ve bu boruların arasındaki mesafe minimum 10 cm olmalı.
*RG59-U kablo kullanılacaksa 250m’d 15 ohm, RG11-U kablo kullanılıyorsa 250m’d 6 ohm DC dirence sahip veya daha iyi olmalıdır.
*Daha uzun mesafelerde fiber optik kablolar tercih edilmeli; cam veya plastik fiberlerden oluşan bu kablolar uzun mesafelerde diğer kablolardan daha temiz ve iyi iletim sağlar.
*Doğru topraklamanın güvenlik açısından öneminin yanında, bu aşamada yapılan hatalardan kaynaklı potansiyel fark görüntüde sorunlara yol açacağından kalite açısından önemi vardır.

Güç Kablosu
Harici mekanlarda en az “NNY” dahili mekanlarda ise en az “TTR” kablo standartlarına uygun kablo kullanılmalı. Genellikle 12 V DC, nadiren 24  V AC veya 220 AC dir.
Bütün sistemin aynı merkezden kontrol edilmesini sağlamak ve farklı sebeplerden kaynaklanan problemleri minimize etmek  amacıyla tüm sistemin iyi topraklanma değerine sahip tek bir merkezden yapılması en sağlıklı neticeleri verecektir.

8. Mekanın kamera gereksinimlere ve ağ yapılarına bakılarak IP kamera kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmeli.

IP kamera özellikler izlenile bilirlik açısından çok fazla olanak sunmakta ve belli sayının üzerinde kamera kurulacak büyük çaplı projelerde maliyeti de azaltmakta.
Mekanın ağ yapısı ile ilgili detaylar öğrenilmeli; gereksinimler arasında uzaktan izleme vb. gereksinimlerin olup olmadığı öğrenilmeli ve ihtiyaca göre IP kamera kurulup kurulmayacağına karar verilmeli.

9. Kablosuz kamera kullanımı düşünülüyorsa uygun şartlar olup olmadığı incelenmeli

Kablosuz sistemlerin görüntü kalitesi civardaki cihazların manyetik etkisi nedeni ile çok iyi olamayabilir, seste ve görüntüde parazitler olabilir.
Bu nedenle uygulanacak kablosuz sistemin ihtiyaç duyulan görüntü kalitesini verip vermediğine bakılmalı.

10. Kameraların kurulacağı yer ile kontrol odası arasında kablo geçiş yerleri belirtilmeli.

Kablo geçiş yerlerine göre takribi kablo mesafesi hesaplanmalı.
Galeri, logar ve kablo kanalı gibi kablo geçiş alanları incelenmeli ve kablo geçişine uygun olunduğundan emin olunmalı.
Doğru hesaplanmayan kablo mesafeleri, kabloların ana bağlantı ürünleri ile uzatılmasının sakıncalı olmasından dolayı çok büyük maddi kayıplara sebep olabilir.
Doğru hesaplanmayan kablo mesafeleri, kabloların ara bağlantı ürünleri ile uzatılmasının sakıncalı olmasından dolayı çok büyük maddi kayıplara sebep olabilir.

11. Kurulum yapılacak alanın topraklaması kontrol edilmeli.

Sistemin kaliteli görüntü vermesi toprak bağlantısı ile doğrudan ilgilidir. Keşif sırasında, sistemin beslenmesinin bağlanacağı noktada toprak ölçümü mutlaka yapılmalıdır.
Toprak ölçümü için AV0 metre kullanmak en kolay yöntemdir. Nötr ve toprak arasında AC0, 5V ve altı gerilimler topraklanmanın iyi yapıldığı bilgisini verir.
Eğer nötr ve toprak arasında gerilim okumuyorsanız, toprak ve nötr uçlarının birbirine bağlanmış olabileceğini düşünebilirsiniz.
Kamera doğrudan metal bir yüzeye bağlanıyorsa kameranın o metal yüzeyden toprak almayacak şekilde izole edilmesi gerekmektedir.