LAN/WAN Network Sistemleri

Günümüzde karmaşık iş uygulamaları ve ortamları nedeniyle, ağ alt yapılarından eskiye nazaran çok daha fazla hizmet ve performans beklenmektedir.

Uygulamalar ve bunların iletişimini sağlayan ağ alt yapıları, kullanıcı verimliliğini ve kuruluşların başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır. Bugünün ve yarının ağ ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapıları oluştururken, ölçeklenebilir, esnek, güvenli ve performanslı, yönetim yükünü hafifleten akıllı çözümlere ihtiyaç vardır.

LAN (Local Area Network)

Yönetilebilir LAN çözümleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizden bazıları:

 • Bina içi yerel alan ağlarının keşif, projelendirme, kurulum ve optimizasyon çözümleri.
 • Layer2, Layer3, Layer4 switching ve content switching çözümleri ile Gigabit ethernet uygulamaları.
 • Kablo test ölçümleri, konfigürasyon analizleri, paket analizi, sniffing, ağ güvenliği gibi her türlü network problemlerinin giderilmesi.
 • Kablosuz ağ kuruluşları.
 • Bakım ve destek hizmetleri.

  WAN (Wide Area Network)

  WAN çözümleri, Komünikasyon altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsıyor. Bunlardan bazıları:

  • WAN ağlarının uygun teknolojilerin seçilerek (Metro Ethernet, Noktadan Noktaya G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi
  • Kullanılacak komünikasyon teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi
  • Kurumun ihtiyaç analizine göre WAN set-up`ının oluşturulması. Data, ses, video gibi farklı trafiklerin optimizasyon ve QoS yapılandırmaları
  • Ana taşıyıcı yada yedek taşıyıcı olarak Internet Backbone`unun kullanıldığı durumlarda gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu. Site to Site yada client to site
  • VPN altyapılarının kurulumu
  • WAN sisteminin, Internet firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu. WAN üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre uygun internet güvenliğinin sağlanması
  • Kurulan sistemlerin Bakım ve Onarım Hizmetlerinin verilmesi
   WAN projelerini hayata geçirirken, sadece TürkTelekom şebekelerini değil, diğer UMTH operatörlerinin de altyapılarını kullanmaktayız. Bazı durumlarda alternatif operatörlerden hizmet almak daha avantajlı olabilmektedir. Örneğin tüm şubeleri ve merkezi G.SHDSL hatlar ile birbirine bağlanmak istendiğinde, şubelerden gelen data trafiğini, merkeze bir tek G.SHDSL hat üzerinden aktarılamamaktadır. Ancak UMTH operatörlerin backbonu üzerinden bu tür bağlantılar yapmak mümkün olabilmektedir.